پارتیشن شیشه ای دوجداره
پارتیشن چیست ، نقش پارتیشن اداری در محیط کار
/
امروزه با توجه به محدودیت فضاهای کاری اغلب مدیران ترجیح می دهند جهت استفاده حداکثر از فضای موجود و کسب بالاترین بهره وری ،از امکانات جدیدیتر مانند: پارتیشن های دو جداره همراه با ویژگیهای منحصر به فردتری استفاده کنند.