پارتیشن دوجداره آلومینیومی

با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر
PHOTO 2020 10 10 15 54 16 22 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی

یکی از پیش نیازهای مهم در طراحی داخلی مبلمان اداری توجه به زیبایی محیط اداری و نحوه عملکرد فضای کاری با استفاده از پارتیشن دوجداره آلومینیومی می باشد.

 

PHOTO 2020 10 10 15 54 16 22 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر

IMG 9565 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

تصویری که از شرکت های بزرگ در سر داریم ،

محیط های کاری مجزا همراه با دیوارهای کامل با تقسیم بندی از پیش تعیین شده است .

کار راحت ، آسایش و رفاه کارکنان در گرو آرامش صوتی محیط ،
امنیت با استفاده از پانل های امنی همچون شیشه های سکوریت ،
حفظ زیبایی و رنگ بندی با استفاده از طراحی متنوع این نوع پارتیشن ها می باشد.
پارتیشن کاریزما محصولی نو از شرکت مبلمان اداری آرمانو می باشد.

پارتیشن کاریزما C200

DSC 1841 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

طراحی استراکچرهای آلومینیومی در رنگ بندی های متنوع الکترو استاتیک ،

استفاده از پانل های شیشه و ام دی اف به صورت تلفیقی ،

IMG 8568 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

استفاده از نوارهای لاستیکی جهت عایق بندی صدا و گرد و غبار ،

استفاده از کرکره های آلومینیومی در جداره های بین این نوع پارتیشن ها

از ویژگی های منحصر به فرد پارتیشن   کاریزما می باشد.

PHOTO 2020 10 10 15 54 16 3 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

Modular Partitions & Walls

If our walls could talk they would tell you that they are fast, easy, affordable, and great looking.

They would also tell you that they are removable, changeable, and green.

IMG 8580 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Whether you use these walls for an office or to divide off the construction site in an airport,

they are the perfect solution for virtually any application.

They can be custom manufactured with a variety of styles,

colors, options and heights to suit almost any application.

If you don’t see any pictures of what you’re looking

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 280 14 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

for

, that does not mean it cannot be done.

We can design and build any solution based on your needs.

c200 6 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیوم تمام شیشه سکوریت C200

More on Demountable Wall

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 250 2 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

Systems

Enjoy minimal costs and complete functionality with our modular partitions. It is office partitioning at its best.

Our highly functional demountable partitions serve as effective office partition walls,

warehouse separation walls, classroom partitions,

DSC 0690 2 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

DSC 0558 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

temporary walls, or full-height partitions.

Go far up with our tall walls. Add style with our glass partitions.

Modular office partition walls are inexpensive compared to other standard construction methods.

دوجداره آلومینیومی یاس 7 Copy - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیوم تمام شیشه سکوریت C200

It is less expensive to use a full height modular partition than it is to buy a half height workstation.

Demountable wall partitions can be moved or reconfigured as your company’s change requires.

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 280 10 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Our Modular walls are panelized into sections to make separating your offices easy.

Our partition systems can be fully integrated with

IMG 5117 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

electrical and data.

Pre-manufactured door panels and window panels make your office partitioning easy.

 

پارتیشن دوجداره آلومینیومی

یکی از پیش نیازهای مهم در طراحی داخلی مبلمان اداری توجه به زیبایی محیط اداری و نحوه عملکرد فضای کاری با استفاده از پارتیشن دوجداره آلومینیومی می باشد.

 

PHOTO 2020 10 10 15 54 16 22 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر

IMG 9565 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

تصویری که از شرکت های بزرگ در سر داریم ،

محیط های کاری مجزا همراه با دیوارهای کامل با تقسیم بندی از پیش تعیین شده است .

کار راحت ، آسایش و رفاه کارکنان در گرو آرامش صوتی محیط ،
امنیت با استفاده از پانل های امنی همچون شیشه های سکوریت ،
حفظ زیبایی و رنگ بندی با استفاده از طراحی متنوع این نوع پارتیشن ها می باشد.
کاریزما محصولی نو از شرکت مبلمان اداری آرمانو می باشد.

 کاریزما C200

DSC 1841 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

C200

طراحی استراکچرهای آلومینیومی در رنگ بندی های متنوع الکترو استاتیک ،

استفاده از پانل های شیشه و ام دی اف به صورت تلفیقی ،

IMG 8568 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

افقی ترکیبی C280

استفاده از نوارهای لاستیکی جهت عایق بندی صدا و گرد و غبار ،

استفاده از کرکره های آلومینیومی در جداره های بین این نوع پارتیشن ها

از ویژگی های منحصر به فرد   کاریزما می باشد.

PHOTO 2020 10 10 15 54 16 3 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

Modular Partitions & Walls

If our walls could talk they would tell you that they are fast, easy, affordable, and great looking.

They would also tell you that they are removable, changeable, and green.

IMG 8580 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Whether you use these walls for an office or to divide off the construction site in an airport,

they are the perfect solution for virtually any application.

They can be custom manufactured with a variety of styles,

colors, options and heights to suit almost any application.

If you don’t see any pictures of what you’re looking

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 280 14 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

افقی ترکیبی C280

for

, that does not mean it cannot be done.

We can design and build any solution based on your needs.

c200 6 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

تمام شیشه سکوریت C200

More on Demountable Wall

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 250 2 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

شیشه ام دی اف کوتاه C250

Systems

Enjoy minimal costs and complete functionality with our modular partitions. It is office partitioning at its best.

Our highly functional demountable partitions serve as effective office partition walls,

warehouse separation walls, classroom partitions,

DSC 0690 2 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

شیشه ام دی اف کوتاه C250

DSC 0558 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

temporary walls, or full-height partitions.

Go far up with our tall walls. Add style with our glass partitions.

Modular office partition walls are inexpensive compared to other standard construction methods.

دوجداره آلومینیومی یاس 7 Copy - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیوم تمام شیشه سکوریت C200

It is less expensive to use a full height modular partition than it is to buy a half height workstation.

Demountable wall partitions can be moved or reconfigured as your company’s change requires.

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 280 10 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Our Modular walls are panelized into sections to make separating your offices easy.

Our partition systems can be fully integrated with

IMG 5117 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

electrical and data.

Pre-manufactured door panels and window panels make your office partitioning easy.

 

پارتیشن دوجداره آلومینیومی

یکی از پیش نیازهای مهم در طراحی داخلی مبلمان اداری توجه به زیبایی محیط اداری و نحوه عملکرد فضای کاری با استفاده از پارتیشن دوجداره آلومینیومی می باشد.

 

PHOTO 2020 10 10 15 54 16 22 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر

IMG 9565 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

تصویری که از شرکت های بزرگ در سر داریم ،

محیط های کاری مجزا همراه با دیوارهای کامل با تقسیم بندی از پیش تعیین شده است .

کار راحت ، آسایش و رفاه کارکنان در گرو آرامش صوتی محیط ،
امنیت با استفاده از پانل های امنی همچون شیشه های سکوریت ،
حفظ زیبایی و رنگ بندی با استفاده از طراحی متنوع این نوع پارتیشن ها می باشد.
کاریزما محصولی نو از شرکت مبلمان اداری آرمانو می باشد.

 کاریزما C200

DSC 1841 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

C200

طراحی استراکچرهای آلومینیومی در رنگ بندی های متنوع الکترو استاتیک ،

استفاده از پانل های شیشه و ام دی اف به صورت تلفیقی ،

IMG 8568 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

افقی ترکیبی C280

استفاده از نوارهای لاستیکی جهت عایق بندی صدا و گرد و غبار ،

استفاده از کرکره های آلومینیومی در جداره های بین این نوع پارتیشن ها

از ویژگی های منحصر به فرد   کاریزما می باشد.

PHOTO 2020 10 10 15 54 16 3 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

Modular Partitions & Walls

If our walls could talk they would tell you that they are fast, easy, affordable, and great looking.

They would also tell you that they are removable, changeable, and green.

IMG 8580 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Whether you use these walls for an office or to divide off the construction site in an airport,

they are the perfect solution for virtually any application.

They can be custom manufactured with a variety of styles,

colors, options and heights to suit almost any application.

If you don’t see any pictures of what you’re looking

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 280 14 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

افقی ترکیبی C280

for

, that does not mean it cannot be done.

We can design and build any solution based on your needs.

c200 6 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

تمام شیشه سکوریت C200

More on Demountable Wall

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 250 2 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

شیشه ام دی اف کوتاه C250

Systems

Enjoy minimal costs and complete functionality with our modular partitions. It is office partitioning at its best.

Our highly functional demountable partitions serve as effective office partition walls,

warehouse separation walls, classroom partitions,

DSC 0690 2 scaled - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

شیشه ام دی اف کوتاه C250

DSC 0558 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

temporary walls, or full-height partitions.

Go far up with our tall walls. Add style with our glass partitions.

Modular office partition walls are inexpensive compared to other standard construction methods.

دوجداره آلومینیومی یاس 7 Copy - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیوم تمام شیشه سکوریت C200

It is less expensive to use a full height modular partition than it is to buy a half height workstation.

Demountable wall partitions can be moved or reconfigured as your company’s change requires.

دو جداره آلومینیومی کاریزما C 280 10 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Our Modular walls are panelized into sections to make separating your offices easy.

Our partition systems can be fully integrated with

IMG 5117 1 - پارتیشن دوجداره آلومینیومی

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

electrical and data.

Pre-manufactured door panels and window panels make your office partitioning easy.