پارتیشن دوجداره ام دی اف

پارتیشن دو جداره ام دی اف ، پارتیشن 2 جداره تمام شیشه سکوریت ، پارتیشن با پانل ام دی اف و قاب دار شیشه ای ، پارتیشن شیشه ای، پارتیشن ارزان

ام دی اف K790 6 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن نیم شیشه سکوریت کد K 790 قیمت هر متر مربع 1.550.000 تومان

پارتیشن ام دی اف مدل K790 با فریم 25 یا 32 میل و شیشه سکوریت 5 میلیمتری دارای پانل های ام دی اف 16 میلیمتری در قسمت پایین و شیشه سکوریت 5 میلیمتری در قسمت بالا می باشد . با قابلیت نصب پرده کرکره 16 میلیمتری بین شیشه ها و دریچه عبور داکت در قسمت پایی به صورت بازشو

دوجداره ام دی اف تمام شیشه k200 9 1 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن تمام شیشه سکوریت کد K 200 قیمت هر متر مربع 1.550.000 تومان

پارتیشن ام دی اف مدل K200 با فریم 32 میل و شیشه سکوریت 5 میلیمتری از کف تا سقف تمام شیشه قابلیت نصب پرده کرکره بین دو جداره شیشه ها

QYSI7554 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن با فریم ام دی اف 16 میل شیشه قابدار کد 890 قیمت هر متر مربع 1.250.000 تومان

پارتیشن ام دی اف K890 با فریم ام دی اف 16 میلیمتری با پانل ام دی اف 16 میلیمتری در قسمت پایین و شیشه معمولی 5 میلیمتری به صورت قابدار در قسمت بالا

 

پارتیشن MDF

هنگامی که در مورد یک فضای کاری و منحصر به فرد صحبت میکنیم ،بحث در مورد دستیابی به ویژگی های کاربردی است که این محیط را قادر به ایجاد یک سیستم کارا با استفاده از فضا سازی مناسب با پارتیشن ام دی اف 2 جداره ،

  برای ارائه و ایجاد بهترین عملکرد بین کارکنان در رده های مختلف شغلی بنماید .

ام دی اف تمام شیشه K200 4 1024x768 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن شیشه ای K 200

پارتیشن  دو جداره ام دی اف

تقسیم بندی مناسب ، زیبایی منحصر به فرد با استفاده از رنگ بندی های متنوع می تواند فضای مناسبی برای کار روزمره کارکنان به وجود آورد.

طراحی و ساختار پارتیشن های دو جداره

طراحی هوشمندانه ، استفاده از ورقه های ام دی اف 16 ،25 یا32 میلیمتری در چارچوب های اصلی ،

پانلهای ام دی اف ۱۶ میلیمتری در رنگ بندی های متنوع ، استفاده از شیشه های سکوریت ،

پارتیشن شیشه سکوریت 

قابلیت اضافه نمودن پرده  کرکره های ۱۶ میلیمتری آلومینیومی در میان جداره های پارتیشن با قابلیت سایه روشن شدن

، طراحی ارتفاع های گوناگون با توجه به نوع کاربرد و از همه مهمتر تجهیز آن به داکت جهت استفاده بهینه و در دسترس کارکنان از جریان برق

، کابل های شبکه ، دیتا وتلفن از ویژگی های پارتیشن های آرمانو می باشد

پارتیشن دو جداره ام دی اف K790 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن دو جداره ام دی اف

قیمت ارزان 

استفاده از جنس ام دی اف به دلیل استفاده از مواد اولیه چوبی مانند ام دی اف و یراق آلات ارزانتر و هزینه جانبی ارزان تر مانند نصب و نسبت به انواع آلومینیومی قیمت کمتری دارند.

مصرف کنندگان مستقر در واحد های اجاره ای یا شرکت هایی با رویکرد هزینه کم میتوانند برای پوشش و جداساری فضای کاری خود  را انتخاب فرمایند

IWDC2059 1 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن ارزان

Office Partitions

room divider is a screen or piece of furniture placed in a way that divides a

room into separate areas.

ام دی اف تمام شیشه K200 12 scaled - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن شیشه ای 2 جداره

[1][2] Room dividers are used by interior designers and architects as means to divide space into separate distinct areas.

A room divider for a conference hall.

ام دی اف تمام شیشه K200 10 scaled - پارتیشن ام دی اف

تمام شیشه K 200

There are a number of different types of room dividers such as cubicle partitions, pipe and drape

screens

, shoji screens, and walls. Room dividers can be made from many materials,

including wood, fabric, plexiglass, framed cotton canvas, pleated fabric or mirrors.

Plants, shelves or railings might also be used as dividers.

Portable room dividers have folded wall panels supported on wheels.

SYIA0809 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن ارزان

  .  

Types

In general, room dividers are used in one of these ways: [3]

To divide rooms, creating a more efficient use of the space within the room.

As decorators and/or accent pieces to add character to room space.

To hide areas of different usage or privacy protection

ام دی اف تمام شیشه K200 13 scaled - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن شیشه ای

To decorate rooms for better home design effect

Room dividers differ in nature being either:

Permanent as in using wine shelves in restaurants

Built in as in sliding partitions in offices

Portable or temporary as for example in convention centers

Fixed room dividers and hanging room dividers

Fixed room dividers

ام دی اف تمام شیشه K200 14 scaled - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن شیشه ای

They may completely obscure as in floor to ceiling dividers, or may allow sight through as for example when plant pots are used to divide areas

baseboard  WOOD PANEL

Wooden Partition

In architecture, a baseboard (also called skirting board, skirting, mopboard, floor molding,

or base molding) is a usually woodenboard covering the lowest part of an interior wall.

Its purpose is to cover the joint between the wall surface and the floor.

It covers the uneven edge of flooring next to the wall;

protects the wall from kicks, abrasion, and furniture; and can serve as a decorative molding.[1]

JAZG1203 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن ارزان

SCREEN PANELS

At its simplest, baseboard consists of a simple plank nailed, screwed or glued to the

wall; however, particularly in older houses,it can be made up of a number of

mouldings for decoration.

HSKW1441 - پارتیشن ام دی اف

پارتیشن ارزان

MATERIALS

Plastic baseboard comes in various plastic compounds,

the most common of which is UPVC. It is usually available in white or a flexible version in several colors and is usually glued to the wall.

[2] Vinyl baseboard is glued with adhesive and can be difficult to remove or to replace.