پارتیشن آلومینیومی | پارتیشن فریم لس دوجداره | پارتیشن شیشه ای

طراحی و اجرای پارتیشن دوجداره آلومینیومی و پارتیشن شیشه ای فریم لس دو جداره با کلاف و فریم آلومینیومی با پانل های شیشه 6 میلیمتری سکوریت سوپر کلییر شرکت جام ایمن با علامت استاندارد

بازدید ، مشاوره و طراحی رایگان

پارتیشن  آلومینیومی

یکی از پیش نیازهای مهم در طراحی داخلی مبلمان اداری توجه به زیبایی محیط اداری و نحوه عملکرد فضای کاری

با استفاده از پارتیشن دوجداره فریم لس می باشد.

 
پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

پارتیشن شیشه ای آرمانو

با فریم  وکلاف آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر

پارتیشن فریم لس دو جداره

پارتیشن فریم لس دو جداره

تصویری که از شرکت های بزرگ در سر داریم ،

محیط های کاری مجزا همراه با دیوارهای کامل با تقسیم بندی از پیش تعیین شده است .

پارتیشن شیشه ای فریم لس

پارتیشن شیشه ای C200

پارتیشن شیشه ای C200

کار راحت ، آسایش و رفاه کارکنان در گرو آرامش صوتی محیط ،
امنیت با استفاده از پانل های امنی همچون شیشه های سکوریت ،
حفظ زیبایی و رنگ بندی با استفاده از طراحی متنوع این نوع پارتیشن ها می باشد.

اجرای پارتیشن بندی 

پارتیشن کلاف آلومینیومی C200

پارتیشن  C200

طراحی استراکچرهای آلومینیومی در رنگ بندی های متنوع الکترو  استاتیک ،

استفاده از پانل های شیشه و ام دی اف به صورت تلفیقی ،

پارتیشن لوکس C280

پارتیشن لوکس C280

استفاده از نوارهای لاستیکی جهت عایق بندی صدا و گرد و غبار ،

استفاده از کرکره های آلومینیومی در جداره های بین این نوع پارتیشن ها

از ویژگی های منحصر به فرد پارتیشن   کاریزما می باشد.

پارتیشن فریم لس دوجداره

پارتیشن فریم لس دوجداره

Modular Partitions 

If our walls could talk they would tell you that they are fast, easy, affordable, and great looking.

پارتیشن شیشه ای C200

پارتیشن شیشه ای C200

 Walls

پارتیشن شیشه ای C200

پارتیشن شیشه ای C200

They would also tell you that they are removable, changeable, and green.

نصب پارتیشن آلومینیومی

Whether you use these walls for an office or to divide off the construction site in an airport,

perfect solution

پارتیشن شیشه ای C200

پارتیشن شیشه ای C200

they are the perfect solution for virtually any application.

They can be custom manufactured with a variety of styles,

پارتیشن فریم لس دوجداره

colors, options and heights to suit almost any application.

If you don’t see any pictures of what you’re looking

اجرای پارتیشن بندی الومینیومی

اجرای پارتیشن بندی الومینیومی

for

, that does not mean it cannot be done.

We can design and build any solution based on your needs.

پارتیشن فریم آلومینیوم C200

پارتیشن فریم آلومینیوم C200

More on Demountable Wall

پارتیشن کلاف آلومینیوم C250

پارتیشن کلاف آلومینیوم C250

Systems

Enjoy minimal costs and complete functionality with our modular partitions. It is office partitioning at its best.

office partitioning

Our highly functional demountable partitions serve as effective office partition walls,

warehouse separation walls, classroom partitions,

نصب پارتیشن آلومینیوم

نصب پارتیشن آلومینیوم

پارتیشن 2 جداره آلومینیومی

پارتیشن 2 جداره

temporary walls, or full-height partitions.

Go far up with our tall walls. Add style with our glass partitions.

Modular office partition walls are inexpensive compared to other standard construction methods.

پارتیشن

پارتیشن

It is less expensive to use a full height modular partition than it is to buy a half height workstation.

partition systems

Demountable wall partitions can be moved or reconfigured as your company’s change requires.

پارتیشن مدرن C280

پارتیشن مدرن C280

Our Modular walls are panelized into sections to make separating your offices easy.

Our partition systems can be fully integrated with

پارتیشن لوکس C220

پارتیشن لوکس C220

electrical and data.

Pre-manufactured door panels and window panels make your office partitioning easy.

پارتیشن دوجداره آلومینیومی

یکی از پیش نیازهای مهم در طراحی داخلی مبلمان اداری توجه به زیبایی محیط اداری و نحوه عملکرد فضای کاری با استفاده از پارتیشن  آلومینیومی می باشد.

 
فریم لس دو جداره  C200

فریم لس دو جداره C200

با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر

فریم لس دو جداره C200

فریم لس دو جداره C200

تصویری که از شرکت های بزرگ در سر داریم ،

محیط های کاری مجزا همراه با دیوارهای کامل با تقسیم بندی از پیش تعیین شده است .

کار راحت ، آسایش و رفاه کارکنان در گرو آرامش صوتی محیط ،
امنیت با استفاده از پانل های امنی همچون شیشه های سکوریت ،

فریم لس دو جداره

حفظ زیبایی و رنگ بندی با استفاده از طراحی متنوع این نوع پارتیشن ها می باشد.
کاریزما محصولی نو از شرکت مبلمان اداری آرمانو می باشد.

 کاریزما C200

پارتیشن  آلومینیومی C200

پارتیشن آلومینیومی C200

طراحی استراکچرهای آلومینیومی در رنگ بندی های متنوع الکترو استاتیک ،

استفاده از پانل های شیشه و ام دی اف به صورت تلفیقی ،

افقی ترکیبی C280

افقی ترکیبی C280

استفاده از نوارهای لاستیکی جهت عایق بندی صدا و گرد و غبار ،

استفاده از کرکره های آلومینیومی در جداره های بین این نوع پارتیشن ها

از ویژگی های منحصر به فرد   کاریزما می باشد.

فریم لس دو جداره C200

فریم لس دو جداره C200

Modular Partitions & Walls

If our walls could talk they would tell you that they are fast, easy, affordable, and great looking.

frameless partition

They would also tell you that they are removable, changeable, and green.

 افقی ترکیبی C280

افقی ترکیبی C280

Whether you use these walls for an office or to divide off the construction site in an airport,

پرده کرکره آلومینیومی

they are the perfect solution for virtually any application.

They can be custom manufactured with a variety of styles,

perfect solution

colors, options and heights to suit almost any application.

If you don’t see any pictures of what you’re looking

افقی ترکیبی C280

افقی ترکیبی C280

for

, that does not mean it cannot be done.

We can design and build any solution based on your needs.

تمام شیشه سکوریت C200

تمام شیشه سکوریت C200

More on Demountable Wall

شیشه ام دی اف کوتاه C250

شیشه ام دی اف کوتاه C250

Systems

Enjoy minimal costs and complete functionality with our modular partitions. It is office partitioning at its best.

office partitioning

Our highly functional demountable partitions serve as effective office partition walls,

warehouse separation walls, classroom partitions,

پارتیشن آلومینیومی C250

پارتیشن آلومینیومی C250

پارتیشن آلومینیومی C250

پارتیشن آلومینیومی C250

temporary walls, or full-height partitions.

Go far up with our tall walls. Add style with our glass partitions.

Modular office partition walls are inexpensive compared to other standard construction methods.

پارتیشن آلومینیوم شیشه سکوریت C200

پارتیشن آلومینیوم شیشه سکوریت C200

It is less expensive to use a full height modular partition than it is to buy a half height workstation.

dividers

Demountable wall partitions can be moved or reconfigured as your company’s change requires.

پارتیشن  آلومینیومی افقی ترکیبی C280

پارتیشن آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Our Modular walls are panelized into sections to make separating your offices easy.

Our partition systems can be fully integrated with

پارتیشن آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

پارتیشن آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

electrical and data.

Pre-manufactured door panels and window panels make your office partitioning easy.

پارتیشن دوجداره آلومینیومی

یکی از پیش نیازهای مهم در طراحی داخلی مبلمان اداری توجه به زیبایی محیط اداری و نحوه عملکرد فضای کاری با استفاده از پارتیشن دوجداره آلومینیومی می باشد.

 

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت 6 میلیمتری سوپر کلییر

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

تصویری که از شرکت های بزرگ در سر داریم ،

محیط های کاری مجزا همراه با دیوارهای کامل با تقسیم بندی از پیش تعیین شده است .

کار راحت ، آسایش و رفاه کارکنان در گرو آرامش صوتی محیط ،
امنیت با استفاده از پانل های امنی همچون شیشه های سکوریت ،
حفظ زیبایی و رنگ بندی با استفاده از طراحی متنوع این نوع پارتیشن ها می باشد.
کاریزما محصولی نو از شرکت مبلمان اداری آرمانو می باشد.

 کاریزما C200

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

C200

طراحی استراکچرهای آلومینیومی در رنگ بندی های متنوع الکترو استاتیک ،

استفاده از پانل های شیشه و ام دی اف به صورت تلفیقی ،

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

افقی ترکیبی C280

استفاده از نوارهای لاستیکی جهت عایق بندی صدا و گرد و غبار ،

استفاده از کرکره های آلومینیومی در جداره های بین این نوع پارتیشن ها

از ویژگی های منحصر به فرد   کاریزما می باشد.

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

پارتیشن دوجداره آلومینیومی C200

Modular Partitions & Walls

If our walls could talk they would tell you that they are fast, easy, affordable, and great looking.

They would also tell you that they are removable, changeable, and green.

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Whether you use these walls for an office or to divide off the construction site in an airport,

they are the perfect solution for virtually any application.

They can be custom manufactured with a variety of styles,

colors, options and heights to suit almost any application.

If you don’t see any pictures of what you’re looking

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

افقی ترکیبی C280

for

, that does not mean it cannot be done.

We can design and build any solution based on your needs.

پارتیشن شیشه ای آرمانو

تمام شیشه سکوریت C200

More on Demountable Wall

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

شیشه ام دی اف کوتاه C250

Systems

Enjoy minimal costs and complete functionality with our modular partitions. It is office partitioning at its best.

Our highly functional demountable partitions serve as effective office partition walls,

warehouse separation walls, classroom partitions,

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

شیشه ام دی اف کوتاه C250

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف کوتاه C250

temporary walls, or full-height partitions.

Go far up with our tall walls. Add style with our glass partitions.

Modular office partition walls are inexpensive compared to other standard construction methods.

پارتیشن شیشه ای آرمانو

پارتیشن دو جداره آلومینیوم تمام شیشه سکوریت C200

It is less expensive to use a full height modular partition than it is to buy a half height workstation.

Demountable wall partitions can be moved or reconfigured as your company’s change requires.

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

پارتیشن دو جداره آلومینیومی افقی ترکیبی C280

Our Modular walls are panelized into sections to make separating your offices easy.

Our partition systems can be fully integrated with

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

پارتیشن دو جداره آلومینیومی شیشه ام دی اف C220

electrical and data.

Pre-manufactured door panels and window panels make your office partitioning easy.