میز پایه فلزی آرمانو

میز پایه فلزی ، تولید پروفیل پایه ، پایه آبکاری کروم و طلایی و پایه استیل ، پایه فلزی میز با رنگ الکترو استاتیک

میز  پایه فلزی آرمانو

میزهای پایه فلزی تولید شده از پروفیل آهن با ابعاد متفاوت با رنگ الکترو استاتیک و آبکاری  با رنگ بندی های متنوع و بابالاترین کیفیت 

CEPZ6206 - میز پایه فلزی

میز فانتزی یاقوت V 1002

 

PYD6793 scaled - میز پایه فلزی

تولید پروفیل پایه میز

میز مدیریتی فانتزی

میز های مدیریتی با ترکیب پایه های استیل و ام دی اف 32 یا 25 میلیمتری در صقحات مجهز به فایل و فایلینگ در کناره های میز

ICJU5243 - میز پایه فلزی

پروفیل پایه میز

تولید پایه فلزی میز

کارگروهی E184 - میز پایه فلزی

پایه فلزی رنگ استاتیک

میز پایه آبکاری مدرن و فانتزی

این سبک میز با پایه های فلزی در طرح های گوناگون با رنگ بندی متنوع جهت طراحی و تجهیز فضاهای کاری نیازمند ایستگا ه های کاری با توجه به نفرات مورد نیاز با کاربردهای گوناگون استفاده میگردد

کارگروهی E186 - میز پایه فلزی

طرح متنوع پایه فلزی

Office & Desk Legs

HJHG6279 - میز پایه فلزی

میز یاقوت V 1002

 

Metal table

Metal table legs for the home, kitchen or office are height adjustable,

strong, sharp-looking, and built to handle heavy loads.

office desk

 Office height means desk height, or about 28″ tall

This is also the same height leg for tables,

leg for tables

work stations,

conference tables,

restaurant tables and any sit-down arrangement.

081 - میز پایه فلزی

میز لاکچری

table legs

Our table legs are perfect if you are looking to build your own desk or are looking for legs for a table.

standard tables

We offer the best selling line of 2-3/8″ standard diameter desk legs in all the most popular finishes,

میز لاکچری

 as well as hard to find finishes that others do not carry.

 Also featured here are thinner 2″ diameter legs, square legs,

stainless steel legs,

 as well as the heavy duty 3″ diameter legs.

کارگروهی E187 - میز پایه فلزی

تولید پایه فلزی با رنگ الکترو استاتیک

Our desk

 Our desk legs are sold as single legs and sets of 4 table legs.

 Most legs are available in custom heights with hardware included.