میز مدیریتی مدرن

بازدید ، مشاوره و طراحی رایگان | تولید با مواد درجه یک ایرانی | تنوع رنگ بالا | تحویل سریع | یکسال ضمانت 

قیمت های درج شده فقط شامل میز اصلی و کناره میباشد       

به روز رسانی قیمت خرداد 1402

میز مدیریتی مدرن و کنفرانس 6 نفره

میز مدیریتی

میز مدیریتی

در طراحی یک فضای اداری به ویژه محیط هایی که مدیران  و تصمیم گیرندگان سازمان ها حضور دارند طراحان با توجه به حضور مدیران عالیرتبه ،

مدیران اجرایی و سرپرستان تیم های کاری توجه ویژه ای در خصوص نوع طرح  و خصوصیات ویژه ان از جمله امکانات مورد میاز مدیران از جمله ابعاد  ،

نوع و شکل طرح ، فایل و فایلینگ  میز و حتی کمد ، کتابخانه و کردانزای میز می نمایند .

میز  مدرن

میز مدیریتی

میز مدیریتی

طراحی زیبا و مرتبط با نوع فعالیت سازمان متبوع ، ابعاد مورد نیاز با توجه به حجم عملیات یک مدیر اجرایی ،

امکانات موجود در یک میز ریاست خاص ، میز  کلاسیک و میز مدرن از جمله

تعداد قفسه ها و کشوها وفایلهای مورد نیاز با ابعاد و حجم مناسب ،

راحتی و القای حس آرامش یک مدیر در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب سازمانی اشاره نمود

سبک های متنوع

میز مدیریتی

میز مدیریتی

یک مدیر اجرایی با توجه به زمینه شغلی خود ممکن است

در طی فرآیند های کاری با افراد و مخاطبان مختلفی از خارج از سازمان خود ارتباط و جلسات متعددی داشته باشد

میز ریاست

میز مدیریتی

میز مدیریتی

آیا میز خاص که جایگاه اصلی میزبان می باشد نمیتواند پتانسیل تاثیر قوی و بالقوه بر روی احساسات وتصمیمات مخاطبان و میهمانان ودر نهایت موفقیتهای آتی سازمان داشته باشد .

میز  ام دی اف

میز مدیریتی

میز مدیریتی

مهندسان و طراحان شرکت مبلمان اداری آرمانو با پژوهش های فراوان بر روی نیازمندی های روز مدیران امروز ایران و کاربردهای مورد استفاده در یک مجموعه و

با توجه به استانداردهای فنی و ارگونومیک نسبت به طراحی
سبکهای مختلف مدرن و کلاسیک در تنوع های گوناگون اقدام نموده اند

میز  لاکچری

میز MO 209

میز MO 209

Executive desk

Decoration of the private office as well as the desk sitauted in it are crucial elements in the process of image building of a modern leader.

The key to achieve the desired effect is to properly select the right furniture.

classic design

We recommend classic

design furniture to all CEOs’, whose companies, operate in branches that are based on traditional values.

modern executive desks

میز مدیریتی

میز مدیریتی

Fearless and bold innovators can go for more unconventional modern executive desks that indicate courage and out of the box thinking of their owner.

Electrical adjustment

میز مدیریتی

میز مدیریتی

Electrical adjustment of the worktop is an additional perk that is not only increasing comfort,

but also improves everyday work.

Manager desk

میز مدیریتی

میز مدیریتی

Whatever it is you do, look good doing it with our executive office desk collection.

Pick from our wide-range of executive office desks to create your own unique workspace.

wooden desk

میز مدیریت کنفرانس

میز مدیریت کنفرانس

Whether your style is a leather desk, glass desk, or wooden desk,

our variety in modern and impressive designs will create the perfect workspace for you.

Looking to buy an executive desk with built-in storage solutions?

We offer options that are the answer to just that, to allow you to conquer your day in a mess-free environment.

Top workers need top-quality desks so you can continue working with furniture that is long-lasting.

Let us help design your new space with our space planning and 3D views to inspire your decisions.

All you need to do is send us a rough drawing of your place.

installation service

We provide an installation service as well, so you can continue with what you do best.

Searching for unique executive desks is simple with Auraa Design – just

pick your favourite style, your ideal size, and your personal finishing touches.

If you’re looking to make an impression with your office furniture,

executive desks are the ideal choice.

Stylish and commanding, these expertly crafted tables are guaranteed to make a strong visual impact in any office environment.

extensive collection

میز مدیریت کنفرانس

میز مدیریت کنفرانس

Our extensive collection of executive office desks come in range of designs and styles, from classically styled wood to contemporary glass.

boost your business

شهرک صنعتی شمس آباد

شهرک صنعتی شمس آباد

You can take your pick from a range of finishes, shapes and sizes too,

so you shouldn’t struggle to find something to suit your individual tastes.

If you want to boost your business’ organisation and productivity,

you can also take advantage of our space planning option when you purchase an executive desk.

executive office desk

میز مدیریتی

میز مدیریتی

If you’re interested in buying an executive office desk and want to find out more information,

why not browse our site further?

Our friendly sales and design teams are also available to talk you through your options and help you make an informed decision.

Martex interprets the presidential and executive office with a range of executive desks that involve more than the sensorial emotions;

workmanship is combined with the research of innovative materials to create unique and distinctive products.

EXECUTIVE DESKS

میز مدیریتی پدیده کاوش

میز مدیریتی پدیده کاوش

If you’re looking to make an impression with your office furniture, executive desks are the ideal choice.

Stylish and commanding, these expertly crafted tables are guaranteed to make a strong visual impact in any office environment.

Our extensive collection of executive office desks come in range of designs and styles,

from classically styled wood to contemporary glass.

You can take your pick from a range of finishes, shapes and sizes too,

so you shouldn’t struggle to find something to suit your individual tastes.

If you want to boost your business’ organisation and productivity,

you can also take advantage of our space planning option when you purchase an

executive desk.

میز مدیریتی پدیده کاوش

میز مدیریتی پدیده کاوش

If you’re interested in buying an executive office desk and want to find out more information,

why not browse our site further?

Our friendly sales and design teams are also available to talk you through your options and help you make an informed decision.

Whatever it is you do, look good doing it with our executive office desk collection.

Pick from our wide-range of executive office desks to create your own unique workspace.

Whether your style is a leather desk, glass desk, or wooden desk,

our variety in modern and impressive designs will create the perfect workspace for you.

Looking to buy an executive desk with built-in storage solutions?

We offer options that are the answer to just that, to allow you to conquer your day in a mess-free

environment. Top workers need top-quality desks so you can continue working with furniture that is long-lasting.

Let us help design your new space with our space planning and 3D views to inspire your decisions.

All you need to do is send us a rough drawing of your place.

We provide an installation service as well, so you can continue with what you do best.

Searching for unique executive desks is simple with Auraa Design – just pick your

favourite style, your ideal size, and your personal finishing touches.