میز مدیریتی

میز مدیریت کنفرانس ، میز مدیریت کلاسیک ، میز مدیریت مدرن
میز مدیریتی مارلیک M 3030

میز مدیریتی

در طراحی چیدمان یک فضای اداری به ویژه میز مدیریتی ، میز مدیریت و میز کنفرانس ، میز  خاص ، میز  کلاسیک و میز مدرن  در بسیاری از موارد طراحان توجه خود را معطوف به طراحی مبلمان اداری فضاهای تصمیم گیرندگان سازمان ها نمود ه اند.

میز M174

مبلمان اداری مورد استفاده برای مدیران عالیرتبه ، مدیران اجرایی و سرپرستان تیم های کاری می بایست خصوصیات ویژه ای داشته باشد.

میز مدیریتی مارلیک M 3030

 

 

میز M167

ویژگی ها

طراحی زیبا و مرتبط با نوع فعالیت سازمان متبوع ، ابعاد مورد نیاز با توجه به حجم عملیات یک مدیر اجرایی ،

میز  M153

امکانات موجود در یک میز کنفرانس میز  خاص ، میز  کلاسیک و میز مدرن از جمله تعداد قفسه ها و کشوها وفایلهای مورد نیاز با ابعاد و حجم مناسب ،

میز مدیریت M123

راحتی و القای حس آرامش یک مدیر در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب سازمانی اشاره نمود .

میز مدیریتیM105

سبک های متنوع

یک مدیر اجرایی با توجه به زمینه شغلی خود ممکن است در طی فرآیند های کاری
با افراد و مخاطبان مختلفی از خارج از سازمان خود ارتباط و جلسات متعددی داشته باشد.

میز مدیریتی ایگلm4710

میز مدیریتی ایگلm4710

آیا میز مدیریت که جایگاه اصلی میزبان می باشد نمیتواند پتانسیلتاثیر قوی و بالقوه بر روی احساسات وتصمیمات مخاطبان و میهمانان


ودر نهایت موفقیتهای آتی سازمان داشته باشد .
مهندسان و طراحان شرکت مبلمان اداری آرمانو با پژوهش های فراوان بر روی نیازمندی های روز مدیران امروز ایران
و کاربردهای مورد استفاده در یک مجموعه :
توجه به استانداردهای فنی و ارگونومیک نسبت به طراحی
سبکهای مختلف مدرن و کلاسیک در تنوع های گوناگون اقدام نموده اند.

میز مدیریتی مارلیک M 3030

میز مدیریت مارلیک M 3030

 

طراحان و کارشناسان شرکت مبلمان اداری آرمانو
به صورت کاملا رایگان بهترین مشاوره و طرح را با توجه به
سلایق و کاربردهای متفاوت به شما ارائه خواهند نمود

 

میز مدیریت آپرین M401

میز مدیریت آپرین M401

شرکت مبلمان اداری آرمانو با توجه به نوع سلایق مدیران سازمان ها و شرکت ها اقدام به طراحی و تولید طیف وسیعی در سبک ها ی گوناگون و با کاربردهای مختلف نموده است